PHẦN I – QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG: 

Điều 1 

Quý Khách có quyền được giao dịch với DIJIWORLD bất cứ lúc nào và được hưởng những dịch vụ tốt nhất từ DIJIWORLD.

Điều 2 

Quý Khách được cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm trước khi mua hàng và được hướng dẫn cụ thể vế phần đặt hàng, thanh toán, và giao hàng, từ chối nhận hàng.

Điều 3 

Thông tin khách hàng 

– Quý Khách có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin của mình vào mẫu yêu cầu thông tin về người đặt hàng, người thanh toán và người nhận hàng. Những phần có đánh dấu (*) như về tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email xin vui lòng điền đầy đủ thông tin. Căn cứ vào những thông tin của Quý Khách, DIJIWORLD sẽ phục vụ Quý Khách một cách tốt nhất. 

– Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sẽ không được phục vụ. Trong trường hợp thông tin Quý Khách sai sự thật và sử dụng tài khoản bất hợp pháp để giao dịch, chúng tôi được quyền trình báo với cơ quan bảo vệ pháp luật. 

Điều 4 

Khách Hàng Thân Thiết có trách nhiệm bảo quản mật khẩu tài khoản của mình, trong trường hợp bị mất mật khẩu hay vì lý do nào đó vui lòng thông báo ngay với chúng tôi để giảm thiệt hại cho Quý Khách. 

PHẦN II – QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DIJIWORLD 

Điều 1 

Trong trường hợp DIJIWORLD cho rằng Quý Khách đã vi phạm các hành vi bị pháp luật cấm, Chúng Tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

– Thu hồi lại số tiền tương ứng với giá trị những đơn hàng đã thanh toán (nếu nguồn tiền thanh toán từ thẻ tín dụng hoặc từ tài khoản ngân hàng bất hợp pháp). Quý Khách có trách nhiệm phải hoàn trả lại số tiền đó. 

– Thông báo đến các cơ quan liên quan như Ngân hàng, cơ quan bảo vệ pháp luật…về hành vi vi phạm. 

Điều 2 

– DIJIWORLD có trách nhiệm giao hàng chính xác theo đơn hàng mà Quý khách đã chọn. 

– DIJIWORLD có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn cho Khách Hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và thanh toán. 

Điều 3 

– DIJIWORLD có nghĩa vụ bảo mật, không tiết lộ ra ngoài Mọi thông tin cá nhân của Quý Khách, và chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.    

– Mọi thông tin đăng ký của thành viên sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp Cơ quan pháp luật yêu cầu, DIJIWORLD buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.