CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ HÀNG

1.Viên chủ từ 6 ly trở lên: Thu mua = 90%
2. Viên chủ 5 ly – 6 ly: Thu mua = 80%
3.Ổ trong 1 năm đầu mua lại: 80% từ sau 1 năm trở lên thu mua theo giá thị trường.
4.Với các sản phẩm gãy hỏng, méo… thu mua theo giá nguyên liệu.
5.Tất cả các sản phẩm khách hàng mua tại DIJIWORLD sẽ được bảo dưỡng, làm mới free trong 6 tháng đầu. Sau 6 tháng sẽ tính phí(xi, mạ, làm sạch, làm mới…)

Lưu ý: Chính sách bảo hành và đổi trả hàng có thể thay đổi tại từng thời điểm.